Освітня діяльність

ТОВ “Новоселицький професійно-технічний аграрний ліцей”  – це навчальний заклад  ІІ атестаційного рівня, який забезпечує реалізацію потреб громадян у професійно-технічній освіті, оволодіння робітничими професіями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів та здібностей.

Освітня діяльність ТОВ “Новоселицький професійно-технічний аграрний ліцей” проводиться відповідно до ліцензії з надання професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників.

Для підготовки робітників створено великий машинно-тракторний парк, навчальні майданчики, майстерні, лабораторії, що оснащені відповідно до нормативів необхідним обладнанням, інструментами. Виробниче навчання проходить на навчально-виробничих дільницях та фермерських господарствах з використанням сучасних виробничих технологій. Для якісної підготовки фахівців налагоджена співпраця з передовими підприємствами регіону. Основними
соціальними партнерами є ТОВ «Енселко- Агро», ПП «Гетьман», ФГ «Верховина», ФГ «Власник», ФГ «Ванден Агро», ДП ДГ «Пасічна»

Для оволодіння теоретичними знаннями обладнано навчальні кабінети, які забезпечені наочними зразками, макетами, моделями, підручниками, необхідною методичною та довідковою літературою.

До навчально-виробничого комплексу входять: спортивний комплекс, медичний пункт, бібліотека, читальний зал, гуртожиток, їдальня, актовий зал.

Випускнику професійно-технічного закладу, який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень “кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається документ про освіту державного зразка.

Підготовку кваліфікованих робітників здійснюють досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання.