Наші професії

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії А1, А2, В1)

Самостійно  виконує  сільськогосподарські  та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна понад 73,5 кВт (понад 100 к.с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності відповідно до вимог агротехніки та агротехнології. Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує. Визначає несправності тракторів, причіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усуває їх. Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них. Виконує слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються.

Самостійно виконує сільськогосподарські (збиральні) роботи на самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнах згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Виконує слюсарні роботи середньої складності під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту комбайнів. Дотримується правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації самохідних зерно- і кукурудзозбиральних комбайнів.

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, лабораторіях, навчально-виробничих дільницях, або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм.

Знає основні вимоги до умов утримання тварин при механізації виробничих процесів; правила технічної експлуатації засобів механізації;

ознаки найпоширеніших хвороб і основні способи надання першої допомоги захворілим та постраждалим тваринам. Вміє приймати велику рогату худобу та коней і забезпечувати їх збереження під час чергування, у разі потреби забивати тварин. Годувати, напувати хворих тварин. Стежити за роботою механізмів. Викликати чергового слюсаря або електромонтера д ля ремонту несправних механізмів. Додержуватися правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Професійно-практична підготовка здійснюється на  навчально-виробничих дільницях, або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Оператор машинного доїння.

 Проводить машинне доїння корів двома апаратами з продуктивністю в середньому по групі на фуражну корову до 3,5 тис. кг молока на рік. Здійснює машинне доїння кобил, овець,  проводить машинне доїння корів в ізоляторі.

Перевіряє на мастит і виконує ветеринарно-санітарні роботи з догляду за вим’ям та профілактику захворювань на мастит,  додержується правил машинного доїння корів, – вмикає і вимикає апарати, перевіряє їх на частоту пульсацій та контролює роботу.

Вживає заходів щодо поліпшення утримання тварин, годівлі збалансованими за поживними речовинами кормами з метою підвищення молочної продуктивності, одержання молока високої якості та збільшення виходу телят. Розбирає та складає, промиває та дезінфікує доїльні апарати, проводить технічне обслуговування і усуває несправності. Роздає корми, чистить годівниці, корів,  миє й чистить молочний посуд та прибирає приміщення. Допомагає ветеринарним фахівцям під час проведення профілактичних заходів з лікування, штучного осіменіння тварин. Дотримується ветеринарно-санітарних правил на молочній фермі.

Професійно-практична підготовка здійснюється на  навчально-виробничих дільницях, або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Оператор з ветеринарного оброблення тварин.

Знає основи анатомії і фізіології тварин. Під керівництвом та контролем проводить масові лікувально-профілактичні обробки, термометрію, щеплення, вводить діагностичні препарати під час масових досліджень тварин і птиці.

Знає найчастіше застосовувані лікарські засоби, їх дію і способи введення в організм тварин;

Виконує ветеринарно-профілактичні заходи із запобігання захворюванням і загибелі тварин та птиці. Доглядає за хворими тваринами в ізоляторі, допомагає фахівцям ветеринарної медицини в лікуванні тварин, надає першу допомогу тваринам у разі травматичних ушкоджень і отруєнь, оброблює рани, проводить кастрацію, допомагає фахівцям ветеринарної медицини під час родів і взяття матеріалу для дослідження.

Дотримується правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, здійснює заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, знає основи формування бізнес-плану.

Професійно-практична підготовка здійснюється на  навчально-виробничих дільницях, або безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Плодоовочівник.

Знає агротехніку та технологію виконання ручних робіт, робіт з обслуговування механізованих агрегатів під час підготовки ґрунту до висівання й садіння, приготування та змішування органічних та мінеральних добрив, підготовки насіння, садіння й підсаджування розсади, сіянців, саджанців, живців та іншого садивного матеріалу, догляду за посівами і насадженнями, техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон,  правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної та овочевої продукції, способи її переробки;

Вміє високопродуктивно використовувати машини та знаряддя для виконання роботи  з обробітку ґрунту, висівання, садіння, догляду за посівами і насадженнями овочів,  плодів, ягід.

Володіє сучасною технологією вирощування овочів, плодів, ягід агротехнічними способами роботи на живому тяглі, ручних робіт,  робіт з обслуговування машин і знарядь під час механізованого обробітку ґрунту, висівання й  садіння, догляду за посівами та насадженнями, збирання врожаю;

 Виконує ручні  та механізовані польові роботи з вирощування овочів і плодів,  із  перероблення овочів, плодів та ягід;

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних   лабораторіях, навчально-виробничих дільницях, або безпосередньо на робочих місцях підприємств.