Методична робота

Методична робота – це цілісна система засобів і дій, заснована на досягненнях науки і передового педагогічного досвіду, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації  та професійної майстерності кожного викладача, майстра виробничого навчання, на розвиток  і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому, на вдосконалення навчально – виховного та виробничого процесу.

Методична робота в ТОВ “Новоселицький професійно-технічний аграрний ліцей” організована  у відповідності з “Положенням про методичну роботу в професійно – технічному закладі”, планом роботи педагогічного колкективу на рік, планом роботи педагогічної ради, методичних комісій та іншими нармативно – правовими актами в галузі професійно – технічної освіти.

Девіз методичної роботи в ліцеї: “Ключ до успіху – в знаннях і методиці”

Основним  змістом методичної роботи в ліцеї є:

 • оволодіння методичними й теоретичними основами педагогічної науки, сучасними досягненнями методики викладання;
 • різноманітність форм і методів роботи з головами методичних комісій;
 • розвиток ініціативи  і творчості педагогічних працівників;
 • проведення заходів, спрямованих на вдосконалення навчально – виховного процесу, надання практичної допомоги педагогічним працівникам у розв”язанні актуальних проблем навчання;
 • КМЗ професій і предметів;
 • всебічний розвиток учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника ліцею;
 • оцінювання результатів методичної роботи педагогічного колективу за кінцевим результатом.

Педагогічний колектив працює над науково – методичною проблемою: “Підвищення рівня професійної компетентності педагога як умова всебічного розвитку учнів та формування ключових компетентностей успішної особистості випускника ліцею”

В ліцеї працюють такі методичні комісії:
1. Методична комісія викладачів  та майстрів в/н з професії “Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва категорії “А1”, “А2”, “В1”, слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобів категорії “С” .
Науково – методична проблема методичної комісії : “Формування професійної компетентності особистості через упровадження інноваційних технологій”.

2. Методична комісія викладачів та майстрів в/н з професії “Плодоовочівник”. Науково – методична проблема методичної комісії ” Використання активних форм роботи як засобу підвищення професійної компетентності викладача та учня”.

3. Методична комісії викладачів та майстрів в/н з професій “Оператор з ветеринарного оброблення тварин”, “Оператор тваринницьких комплексів та механізованих ферм”. Науково-методична проблема методичної комісії “Забезпечення якості професійної підготовки кваліфікованих  робітників на засадах компетентісного підходу “.

В закладі регулярно проводяться заходи, що сприяють підвищенню рівня компетентності педагогічних працівників закладу.
21січня 2017 року  – Педагогічна майстерня.
Девіз  “Секрет генія – в роботі” – Народна мудрість.

Спільне засідання методичних комісій. Презентація досвіду роботи  кращих педагогів від кожної методичної комісії  за попередній навчальний рік.Очікувальні результати:

 • підвищення педагоічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;- використання набутого досвіду більшістю педагогів ліцею;
 • вдосконалення змісту, форм і методів внутріліцейної методичної роботи;
 • підвищення високого рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку учнів;
 • досягнення високого рівня соціальної зрілості випускників, достатньої для забезпечення їхньої орієнтації на життєвий успіх;
 • впровадження інноваційних технологій в навчально – виховний процес;
 • розвиток індивідуальних здібностей учнів, робота з обдарованими дітьми. 

Нетрадиційні форми і методи  методичної роботи в ліцеї
06.02.2017р.   Методичний день

Методичний день проводиться в межах одного навчального дня, включаючи два засідання (ранкове і вечірнє) та змістовну роботу між засіданнями.
Ранкове спільне засідання МК.
1. Проведення інструктажу роботи протягом методичного дня.
2. Ознайомлення з планом роботи.
Протягом дня проходить взаємовідвідування члена­ми методичних комісій уроків, випуск методичних бю­летенів тощо.
Вечірнє засідання методичних комісій.
1. Обговорення на­слідків взаємовідвідувань уроків.
 2.  Вироблення рішень і рекомен­дації членам МК

19.04.2017року. Конкурс “Авторський урок”, в якому брали участь всі педагоги.

Урок – це не просто 45 хвилин спілкування з учнями, а все життя, прожите до цього людиною. І залежно від того, як вона прожила, 45 хвилин уроку в кожного вчителя пройдуть по – різному

М. М. Палтишев

Основна мета  конкурсу: виявлення творчих обдарувань серед педагогів, поширення їхніх педагогічних здобутків,  авторських знахідок, підвищення педагогічної майстерності,  розвиток інноваційного потенціалу, презентація уроків.

Гаслом цього конкурсу стали слова видатного українського педагога О. В. Духновича “Хай буде вчитель дзеркалом своїх вчинків і чого вчить або вчити збирається, те саме, як на зразкові, хай показує на собі

“20 вересня 2017р. Круглий стіл “80 років утворення  Хмельницької області”

20 жовтня 2017р.   Проблемний семінар “Особливості реалізації державних стандартів на модульно – компетентністій основі”

25 жовтня 2017р. Виставка КМЗ з загальноосвітньої підготовки “Педагогічні ідеї та знахідки” Відбір кращих матеріалів на обласну виставку  огляд – конкурс

Девіз конкурсу: “Від інноваційної технології  через педагогічну майстерність до формування особистості учня”

Творчі доробки педагогічних працівників.

Творчі доробки викладача спеціальних дисциплін   А. А. Котика

 1. Методичний посібник “Нестандартні уроки з предмета “Агротехнологія””.
 2. Методична розробка “Система уроків з предмета “ТО с/г машин “

Творчі доробки майстра виробничого навчання  Криська В. В.

Інноваційний проект “Впровадження інноваційних технологій на уроках виробничого навчання”
Творчі доробки майстра в/н Крисько Л. С.

 1. Творча робота “Інноваційні технології на уроках виробничого навчання”
 2. Методичний посібник “Роздатковий матеріал на уроках виробничого навчання”
 3. Методична розробка “Формування професійних компетенцій на уроках виробничого навчання”
 4. ККЗ для виробничого навчання з професій “Тракторист – машиніст с/г виробництва категорії “А1”
 5. ККЗ для виробничого навчання з професії “Тракторист – машиніст с/г виробництва категорії “А2”