Прозорість та інформаційна відкритість навчального закладу

Статут закладу

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Свідоцтво про атестацію закладу

Правила прийому слухачів

Правила прийому до ТОВ “Новоселицький професійно-технічний аграрний ліцей”

Ліцензовані професії

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі

Мова освітнього процесу

Відповідність приміщень

Відповідність правилам охорони праці

Експертний висновок протипожежного стану об’єкта 1, 2

Висновок санітарно-гігієнічного обстеження

Доступність для осіб з інвалідністю

Звіт директора

Звіт директора за 2020-2021 навчальний рік.

Фінансова інформація

Розрахунок плати за навчання

Перелік додаткових освітніх послуг

Кошторис

ФІнансовий звіт

Протягом 2020-2021 н.р. заклад благодійної допомоги не отримував, основним джерелом надходжень коштів є навчально-виробнича діяльність закладу.